Finance an Accounting

Tender for Selection of valuers

THE PEOPLE’S BANK OF ZANZIBAR LIMITED PBZ BANK Selection of valuers Expression of Interest: Date: 16.12.2001 1. The People’s Bank of Zanzibar Limited (PBZ) was established on June 30th, 1966 under Company Decter Cap. 153 […]

Finance an Accounting

Collection of Refuse fee and cleaning at i. KATA YA MITUNDURUNI ii. KATA YA MINGA iii. KATA YA UTEMINI iv. KATA YA KINDAI v. MAGHUBA YOTE YALIOPO NDANI YA KATA vi. SOKO LA UNYAKINDI vii. SOKO LA MINGA viii. SOKO LA KILAMBIDA ix. SOKO LA MAHEMBE x. KUSAFISHA FUKWE ZA ZIWA LA KINDAI

Singida Municipal CouncilTender No LGA/115/2021/2022/NC/12-USAFIForCollection of Refuse fee and cleaning at i. KATA YA MITUNDURUNI ii. KATA YAMINGA iii. KATA YA UTEMINI iv. KATA YA KINDAI v. MAGHUBA YOTE YALIOPONDANI YA KATA vi. SOKO LA […]