Customer Service

Tangazo la Zabuni ya Kupata Wakandarasi Wenye Magari na Mitambo ya Kufanya Usafi, Kuzoa Taka na Kuzisafirisha Kwenda Dampo la Chidaya, na Kukusanya Ada ya Usafi Kutoka Katika Makazi, Biashara na Taasisi Mbalimbali Katika Halmashauri Ya Jiji La Dodoma.

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA TANGAZO LA ZABUNI LINARUDIWA ZABUNI Na. LGA/020/2018–2019/NCS/13 14 ZABUNI YA KUPATA WAKANDARASI WENYE MAGARI NA MITAMBO YA KUFANYA USAFI, KUZOA TAKA NA KUZISAFIRISHA KWENDA DAMPO LA […]


Ref. Number : LGA/020/2018–2019/NCS/13 14
Deadline : 03/06/2019
Customer Service

Tangazo la Zabuni ya Wakala wa Utozaji wa Ada za Maegesho ya Vyombo vya Usafiri Kwenye Hifadhi Za Barabara za Halmashauri ya Manispaa ya Singida Mjini, Ikungi, Singida Vijijini, Manyoni, na Iramba Mkoa Wa Singida

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA -WAKALA WA BARABARA ZA VIJIJINI NA MIJINI (TARURA) TANGAZO LA ZABUNI SINGIDA ZABUNI NA AE/092/2018/2019/SGD/NC/1 YA WAKALA WA UTOZAJI WA ADA ZA MAEGESHO […]


Ref. Number : AE/092/2018/2019/SGD/NC/1
Deadline : 03/06/2019
Customer Service

Tangazo la Zabuni Halmashauri ya Jiji la Dodoma

JAMHURIYA MUUNGANO WA TANZANIA HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA TANGAZO LA ZABUNI LINARUDIWA ZABUNI Na. LGA/020/2018–2019/NCS/13 14 ZABUNI YA KUPATA WAKANDARASI WENYE MAGARI NA MITAMBO YA KUFANYA USAFI, KUZOA TAKA NA KUZISAFIRISHA KWENDA DAMPO LA CHIDAYA, […]


Ref. Number : LGA/020/2018–2019/NCS/13 14
Deadline : 03/06/2019
Customer Service

Invitation for Tender Access Bank Tanzania Limited

Access Bank Tanzania Limited Tender Summary AccessBank Tanzania Ltd (the bank) is interested to attract suppliers’ interest, with a clear objective of selecting and onboarding suppliers to deliver some of its 2019 annual Goods and […]


Ref. Number : TND/MAY/2019/001
Deadline : 30/05/2019
Customer Service

Tangazo la Zabuni Halmashauri ya Mji wa Mafinga

HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA (Barua zote ziandikwe kupitia kwa Mkurugenzi wa Mji) MKOA WA IRINGA Tangazo kwa ajili ya kupata wazabuni tarajali kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali NDANI YA HALMASHAURI YA MJI KWA […]


Ref. Number : LGA.169/2018/2019/G/2
Deadline : 25/05/2019
Customer Service

Tender For Provision of Traveling and Air Ticketing Services

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA TENDER No. AE/025/2018-2019/HQ/NC/06 FOR PROVISION OF TRAVELING AND AIR TICKETING SERVICES INVITATION FOR TENDERS This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this Project which appeared in Tanzania […]


Ref. Number : AE/025/2018-2019/HQ/NC/06
Deadline : 20/05/2019