Project and Manage

Tangazo la Zabuni Halmshauri ya Mji wa Mafinga

HALMASHAURI YA MJI WA MAFINGA TANGAZO LA ZABUNI (Barua zote ziandikwe kupitia kwa Mkurugenzi wa Mji) TANGAZO LA MWALIKO WA MAKAMPUNI BINAFSI YA UPANGAJI NA UPIMAJI (URASIMISHAJI) KUFANYA URASIMISHAJI SHIRIKISHI WA VIWANJA TAKRIBANI 19,000 KATIKA HALMASHAURI YA MJI […]