Procurement and Supply

Invitation For Tender Singida Municipal Council

SINGIDA MUNICIPAL COUNCIL INVITATION FOR TENDER TENDER N0. LGA/155/SMC/2018/2019/W/NO.1/Lot 1-3 The invitation for tenders follows the General procurement notice (GPN) for this project which appeared in PPRA Website dated December 2018 The government of the […]

Customer Service

Tangazo la Zabuni ya Kupata Wakandarasi Wenye Magari na Mitambo ya Kufanya Usafi, Kuzoa Taka na Kuzisafirisha Kwenda Dampo la Chidaya, na Kukusanya Ada ya Usafi Kutoka Katika Makazi, Biashara na Taasisi Mbalimbali Katika Halmashauri Ya Jiji La Dodoma.

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA TANGAZO LA ZABUNI LINARUDIWA ZABUNI Na. LGA/020/2018–2019/NCS/13 14 ZABUNI YA KUPATA WAKANDARASI WENYE MAGARI NA MITAMBO YA KUFANYA USAFI, KUZOA TAKA NA KUZISAFIRISHA KWENDA DAMPO LA […]

Procurement and Supply

Invitation For Tender Marie Stopes Tanzania

MARIE STOPES TANZANIA 1. Marie Stopes Tanzania (MST) is a registered Non-Governmental Organization providing Integrated Reproductive and HIV health services country wide. Established in 1989 under Marie Stopes International, MST operates 11 health facilities and […]